Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park

Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park

Phân Khu The Manhattan Glory

Phân Khu The Manhattan Glory

Phân Khu The Origami

Phân Khu The Origami

The Masteri Centre Point

The Masteri Centre Point

The Rainbow Vinhomes Grand Park

The Rainbow Vinhomes Grand Park

Đăng ký

Sản phẩm bán

B-101. Toà S8 - 2pn2wc - rẻ hơn giá gốc 550tr

B-101. Toà S8 - 2pn2wc - rẻ hơn giá gốc 550tr

#ID101 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu The Origami                               ♦ Bàn giao T3/2022 ♦ Tòa S8                ♦ Thiết kế 2pn 2wc ♦ Diện tích tim tường 58,9 m2

Xem thêm

Cụm S8 The Origami Vinhomes Grand Park, Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 2,900 tỷ
 • Giá bán 2 tỷ
 • Hướng Đông Bắc
 • 2PN 2WC
 • 58,9m2
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 08-05-2023

B-186 - Tòa S2 - 2pn+2wc - tầng thấp - tặng nội thất

B-186 - Tòa S2 - 2pn+2wc - tầng thấp - tặng nội thất

#ID186 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu Rainbow                                 ♦ Bàn giao từ T3/2021 ♦ Tòa S2 , tầng thấp                     ♦ Thiết kế 2pn+2wc ♦ Diện tích tim tường 69,2m2 ♦ Diện

Xem thêm

Cụm S2 The Rainbow Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 2,700 tỷ
 • Giá bán > 2tỷ
 • Hướng Tây Nam
 • 2PN+ 2WC
 • 69,2 m2
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 05-05-2023

B-184 - Tòa S6 - 2pn2wc - tặng nội thất - tầng thấp

B-184 - Tòa S6 - 2pn2wc - tặng nội thất - tầng thấp

#ID184 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 271ha                    ♦ Phân khu The Origami                                 ♦ Bàn giao từ T7/2022 ♦ Tòa S6 , tầng thấp                       ♦ Thiết kế 2pn2wc ♦ Diện tích tim tường 59,2 m2 ♦

Xem thêm

Cụm S6 The Origami Vinhomes Grand Park, Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 2,840 tỷ
 • Giá bán > 2tỷ
 • Hướng Tây Bắc
 • 2PN 2WC
 • 59,2 m2
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 04-05-2023

B-183 - Toà S6 - 1pn+1wc - tặng nội thất đẹp - tầng thấp

B-183 - Toà S6 - 1pn+1wc - tặng nội thất đẹp - tầng thấp

#ID183 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 271ha                    ♦ Phân khu The Origami                                 ♦ Bàn giao từ T7/2022 ♦ Tòa S6 , tầng thấp                       ♦ Thiết kế 1pn+1wc ♦ Diện tích tim tường 51,8 m2

Xem thêm

Cụm S6 The Origami Vinhomes Grand Park, Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 2.650 tỷ
 • Giá bán > 2tỷ
 • Hướng Đông Nam
 • 1PN+1WC Lớn
 • 51,8 m2
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 20-04-2023

B-182 - Toà S2 - 1pn+1wc - nhà trống - tầng trung

B-182 - Toà S2 - 1pn+1wc - nhà trống - tầng trung

#ID182 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu Rainbow                                 ♦ Bàn giao từ T3/2021 ♦ Tòa S2 , tầng trung                     ♦ Thiết kế 1pn+1wc ♦ Diện tích tim tường 51,7m2 ♦ Diện

Xem thêm

Cụm S2 The Rainbow Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 1.800 tỷ
 • Giá bán
 • Hướng Đông Bắc
 • 1 PN + 1WC
 • 51,7 m2
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 20-04-2023

B-180 - Toà S3 - 2pn1wc - Đã có sổ - Bếp rèm

B-180 - Toà S3 - 2pn1wc - Đã có sổ - Bếp rèm

#ID180 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu Rainbow                                ♦ Bàn giao từ T3/2021 ♦ Tòa S3                         ♦ Thiết kế 2pn1wc ♦ Diện tích tim tường 59,1m2 ♦ Diện tích thông

Xem thêm

Cụm S3. The Rainbow Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 2.200 tỷ
 • Giá bán > 2tỷ
 • Hướng Đông Bắc
 • 2PN 1WC
 • 59,1 m2
 • Đã bán

  Ngày đăng: 25-05-2023

B-177 - Tòa S10 - 2pn+2wc - tầng thấp - tặng nội thất

B-177 - Tòa S10 - 2pn+2wc - tầng thấp - tặng nội thất

#ID176 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 271ha                    ♦ Phân khu The Origami                                  ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S10 - tầng thấp                      ♦ Thiết kế 2PN+2WC ♦ Diện tích tim tường 69,2 m2

Xem thêm

Cụm S10 The Origami Vinhomes Grand Park, Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 3.400 tỷ
 • Giá bán > 2tỷ
 • Hướng Đông Bắc
 • 2PN+ 2WC
 • 69,2 m2
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 17-04-2023

B-176 - Tòa S10 - 2pn2wc - tầng cao - nhà trống

B-176 - Tòa S10 - 2pn2wc - tầng cao - nhà trống

#ID176 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 271ha                    ♦ Phân khu The Origami                                  ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S10 - tầng cao                        ♦ Thiết kế 2PN2WC ♦ Diện tích tim tường 59,2 m2

Xem thêm

Cụm S10 The Origami Vinhomes Grand Park, Phước Thiện, Long Bình, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 3.400 tỷ
 • Giá bán > 2tỷ
 • Hướng trực Bắc
 • 2PN 2WC
 • 59,2 m2
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 17-04-2023

B-175 - Tòa S1 - 2pn+2wc - đã có sổ - full nội thất

B-175 - Tòa S1 - 2pn+2wc - đã có sổ - full nội thất

#ID.175 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 271ha                    ♦ Phân khu The Rainbow                                  ♦ Bàn giao T8/2020 ♦ Tòa S1.03 – tầng cao                              ♦ Thiết kế 2pn+2wc

Xem thêm

Cụm S1 The Origami Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 2.900 tỷ
 • Giá bán > 2tỷ
 • Hướng Đông Bắc
 • 2PN+ 2WC
 • 69,2 m2
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 16-04-2023

Đây là chuyên trang tư vấn thông tin về sản phẩm VInhomes Grand Park

0907782122