Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park

Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park

Phân Khu The Manhattan Glory

Phân Khu The Manhattan Glory

Phân Khu The Origami

Phân Khu The Origami

The Masteri Centre Point

The Masteri Centre Point

The Rainbow Vinhomes Grand Park

The Rainbow Vinhomes Grand Park

Đăng ký

Sản phẩm cho thuê

T-129 - Tòa S7.05 - tầng thấp - nhà trống

T-129 - Tòa S7.05 - tầng thấp - nhà trống

#ID129 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu The Origami                                  ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S7.05                          ♦ Thiết kế 1pn + 1wc ♦ Diện tích tim tường 46,7 m2

Xem thêm

Tòa S7.05 The Origami Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 4,5 triệu
 • 45m2
 • Hướng Tây Bắc
 • 1 PN +
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 24-06-2022

T-128 - Tòa S7.03 - tầng thấp - bếp rèm

T-128 - Tòa S7.03 - tầng thấp - bếp rèm

#ID128 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu The Origami                                  ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S7.03                          ♦ Thiết kế 2pn2wc ♦ Diện tích tim tường 59,3 m2

Xem thêm

Tòa S7.03 The Origami Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 6 triệu
 • 58m2
 • Hướng Đông Nam
 • 2PN 2WC
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 24-06-2022

T-110 - Tòa S1.06 - tầng trung - full nội thất

T-110 - Tòa S1.06 - tầng trung - full nội thất

#ID110 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu Rainbow                                 ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S1.06                          ♦ Thiết kế 2pn1wc ♦ Diện tích tim tường 61,1 m2

Xem thêm

Tòa S1.06 The Rainbow Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 7 triệu
 • 58m2
 • Hướng Đông Bắc
 • 2PN 1WC
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 23-06-2022

T-127 - Tòa S7.05 - tầng cao - bếp rèm

T-127 - Tòa S7.05 - tầng cao - bếp rèm

#ID127 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu The Origami                                  ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S7.05                          ♦ Thiết kế 2pn2wc ♦ Diện tích tim tường 59,1 m2

Xem thêm

Cụm S7.05 The Origami Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 7,5 triệu
 • 58m2
 • Hướng Đông Nam
 • 2PN 2WC
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 23-06-2022

T-126 - Tòa S9.01 - tầng trung - bếp rèm

T-126 - Tòa S9.01 - tầng trung - bếp rèm

#ID126 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu The Origami                                  ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S9.01                          ♦ Thiết kế 2pn2wc ♦ Diện tích tim tường 59,2 m2

Xem thêm

Cụm S9.01 The Origami Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 7 triệu
 • 58m2
 • Hướng Đông Bắc
 • 2PN 2WC
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 23-06-2022

T-125 - Tòa S9.03 - tầng trung - nhà full nội thất

T-125 - Tòa S9.03 - tầng trung - nhà full nội thất

#ID125 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu The Origami                                 ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S9.03                          ♦ Thiết kế 2pn2wc ♦ Diện tích tim tường 59,1 m2

Xem thêm

Cụm S9.03 The Origami Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 8 triệu
 • 58m2
 • Hướng trực Bắc
 • 2PN 2WC
 • Đã cho thuê

  Ngày đăng: 23-06-2022

T-124 - Tòa S5.03 - tầng cao - nhà full nội thất

T-124 - Tòa S5.03 - tầng cao - nhà full nội thất

#ID124 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu Rainbow                                 ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S5.03                          ♦ Thiết kế 2pn+2wc ♦ Diện tích tim tường 69,2 m2

Xem thêm

Tòa S5.03 The Origami Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 10 triệu
 • 71m2
 • Hướng Đông Nam
 • 2PN+ 2WC
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 23-06-2022

T-123 - Tòa S6.06 - nhà trống - tầng cao

T-123 - Tòa S6.06 - nhà trống - tầng cao

#ID123 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu The Origami                                 ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S6.06                         ♦ Thiết kế Studio ♦ Diện tích tim tường 29,3 m2

Xem thêm

Tòa S6.06 The Origami Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 4 triệu
 • 29m2
 • Hướng Đông Nam
 • Studio
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 18-06-2022

T-122 - Tòa S3.01 - tầng cao - lô giao ngoài - diện tích lớn - bếp rèm

T-122 - Tòa S3.01 - tầng cao - lô giao ngoài - diện tích lớn - bếp rèm

#ID122 ♦ Đại Đô Thị Vinhomes Grand Park  ♦ 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức ♦ Tổng quy mô 272ha                    ♦ Phân khu The Rainbow                                 ♦ Bàn giao từ T9/2020 ♦ Tòa S3.01                         ♦ Thiết kế Studio, lô gia ngoài  ♦ Diện tích tim tường 33

Xem thêm

Tòa S3.01 The Rainbow Vinhomes Grand Park, 512 Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Thủ Đức, Tphcm

 • 4,5 triệu
 • 29m2
 • Hướng Đông Bắc
 • Studio
 • Còn hàng

  Ngày đăng: 23-06-2022

Đây là chuyên trang tư vấn thông tin về sản phẩm VInhomes Grand Park

0907782122